Działanie procesu windykacyjnego

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie znajdują się w sytuacjach wymagających zaciągnięcia kredytów. Często jest to zmaganie się z trudną sytuacją życiową, chęć zakupu czegoś większego, zaspokojenie posiadania i pragnienie luksusowego życia oraz wiele innych. Warto podkreślić, że dłużnikiem może zostać podmiot nie tylko jako jednostka/osoba, ale też firma. Jak wiadomo, biorąc kredyt, należy liczyć się również z jego spłatą. Ostatnie dane wskazują jednak, iż zatrważająca ilość ludzi nie radzi sobie z terminową regulacją zobowiązań (2,83 miliony w Polsce). Doprowadza to wierzycieli do wszczęcia procesu, jakim jest windykacja długów. Wierzyciele mogą ją przeprowadzać w rożny sposób oraz to oni w umowie ustalają warunki i moment, w którym pożyczkobiorca będzie jej podlegać.

Jeśli chodzi o rodzaje procesu odzyskiwania należności, to możemy wyróżnić 3 popularne formy, a mianowicie windykacja pochodząca od wewnątrz pożyczkodawcy, windykacja zewnętrzna (firma windykacyjna niebędąca spojoną częścią pożyczkodawcy, np. banku) oraz łączona. Na przykładzie banku można zatem powiedzieć, że windykacja od wewnątrz polega na przekazaniu sprawy dłużnika do własnego działu windykacyjnego, który podejmuje określone działania, by odzyskać należność wraz z odsetkami. Sprowadza się to do kontaktowania się z pożyczkobiorcą listownie oraz telefonicznie. Na tym etapie dział windykacji informuje podmiot o wartości zadłużenia i odsetek, co grozi za brak uregulowania należności oraz ustala formę zapłaty długu. Windykacja zewnętrzna działa bardzo podobnie, jednak w imieniu banku wyżej opisane działania podejmuje osobna wynajęta firma windykacyjna. Windykacja łączona zaś to proces odzyskiwania należności rozpoczęty przez dział windykacji banku, a w momencie gdy te działania skutków nie przynoszą, najczęściej takie długi sprzedaje się firmom windykacyjnym. Należy w tym miejscu podkreślić, iż działanie firm i działów windykacyjnych są zawsze przedsądowe i nie stanowią procesu komorniczego. Kolejnym i ostatecznym krokiem odzyskiwania długów jest właśnie przekazanie sprawy do komornika sądowego, który rozpoczyna proces egzekucji komorniczej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 roku o komornikach sądowych i egzekucji. Wtedy to ma miejsce ustalanie między komornikiem a pożyczkobiorcą warunków i formy spłaty kredytu oraz odsetek. Tu jednak działania są bardziej restrykcyjne. Komornik bowiem może doprowadzić (dzięki uzyskaniu odpowiedniego wyroku sądowego) do zajęcia konta bankowego dłużnika lub rzeczy i nieruchomości (w zależności od wartości długu). Patrząc na proces windykacji z szerszej perspektywy, istnieje również wiele zadłużonych firm, które nie spłacają faktur. One również mogą w tym przypadku podlegać procesowi windykacji, jednak warto zwrócić tu uwagę na te, które prowadzą biznes za granicą i to właśnie w tej sytuacji borykają się z brakiem spłaty należności od podmiotów spoza kraju. Wierzyciele mogą rozpocząć wtedy proces, jakim jest windykacja międzynarodowa.

Najczęściej zdarza się tak, iż bank/firma zwraca się do wyspecjalizowanych firm windykacyjnych lub kancelarii prawniczych skupiających wykfalifikowane w tym względzie osoby. Chodzi tu bowiem o bariery, które mogą stanowić duże utrudnienia podczas prób odzyskiwania należności. Do tych barier mogą należeć: język, tradycje kulturowe czy inne obowiązujące prawo. Jeśli chodzi o międzynarodową egzekucję komorniczą, to polscy komornicy sądowi działają według należności miejscowej, a zatem w kraju. By egzekwować więc dług zagraniczny na drodze sądowej należy wyrokiem sądu uzyskać np. Europejski Nakaz Zapłaty. Wtedy też odpowiednio przypisana kancelaria komornicza danego kraju będzie się starać o odzyskanie należności od pożyczkobiorcy. Dzieje się to jednak tylko w obrębie Unii Europejskiej.

Comments 1
  • Naprawdę wy myślicie, że takie zachowanie jest legalne?

    Lucyna