KUPUJEMY ZADŁUŻONE SPÓŁKI

Polska
1 maja 2022
Views: 28
Media
Description:

Kupujemy zadłużone spółki celem ich rozwoju i kontynuowania działalności. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży, świadczymy optymalne i skuteczne zarządzanie w zakresie stosowania procedur układowych i upadłościowych. Wprowadzając proces naprawczy finansów spółki oferujemy:

  • Zakup udziałów w spółce, która znalazła się na skraju bankructwa.
  • Usługi doradcze dla właścicieli, którzy mogą ponieść odpowiedzialność majątkową, lub karną za zobowiązania zadłużonej spółki.
  • Występowanie w roli upadłego.
  • Podjęcie się negocjacji z pracownikami i wierzycielami.
  • Wdrożenie skutecznego planu naprawczego dla podmiotu, który utracił płynność finansową, na skutek działań niesolidnych kontrahentów, sezonowych przestojów w płatnościach, bądź innych czynników.
Related Listings
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us
Send Message