Rozliczanie projektów unijnych

Polska
1 września 2021
Views: 55
Media
Description:

Zajmujemy się kompleksowo rozliczaniem projektów unijnych.
Opracowujemy całą dokumentację niezbędną do rozliczenia poszczególnych etapów realizowanego projektu unijnego.

Zakres usługi :

  • przygotowywanie wniosków o płatność (zaliczkową, pośrednią, końcową),
  • wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji ofertowej, przygotowaniu umów z wykonawcami, pracownikami i zleceniobiorcami,
  • przygotowywanie, sprawdzanie i prawidłowe opisywanie dokumentów księgowych potrzebnych do rozliczenia projektu unijnego,
  • przygotowywanie oświadczeń, wyjaśnień oraz sprawozdań dla instytucji odpowiedzialnej za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków o płatność,
  • komunikowanie się z instytucją odpowiedzialną za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków o płatność,
  • przygotowywanie korespondencji na potrzeby realizacji projektu unijnego,
  • przygotowanie wzorów oznakowania dla projektu unijnego (naklejka, listownik, tablica informacyjna, informacja na stronę www itp.),
  • bieżący monitoring realizacji projektu unijnego i przygotowywanie ewentualnych zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.
Related Listings
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us
Send Message