Szyfr Cezara

Do obliczenia zużytej ilości energii elektrycznej możemy zastosować kalkulator. Dzięki niemu obliczymy cenę, jaką będziemy musieli zapłacić w przeliczeniu na dzień, miesiąc i rok. Kalkulator zużycia prądu potrzebuje zatem danych, aby móc takie wyliczenia zrobić. Należy więc wpisać cenę jednej kilowatogodziny. Znajdziemy ją na fakturze lub u dostawcy. Podać moc urządzenia pobierającego prąd. Jest to ważne ze względu na analizę kosztów. Wypełnić parametry – moc urządzenia, Ilość tych urządzeń oraz czas jego pracy. Musimy jednak pamiętać, że kalkulator obliczy tylko maksymalne zużycie prądu dla wybranego urządzenia. A zatem używając jakiegoś sprzętu domowego z mocą 200 W, musielibyśmy maksymalnie go eksploatować. A zatem kalkulator ma charakter poglądowy oraz umowny.

Do czego służy kalkulator ułamków?

Wykonuje on proste operacje matematyczne, takie jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie oraz dzielenie. Wystarczy wpisać liczniki i mianowniki ułamków. Wybierając na końcu działanie, wynik pojawi się automatycznie. A więc do czego może nam się przydać to urządzenie? Jeżeli mamy problem z wykonaniem obliczeń, a także jeśli chcemy sprawdzić wynik działań na ułamkach zwykłych. Kalkulator ułamkowy pozwala wykonać zwykłe operacje matematyczne na dwóch ułamkach zwykłych. W tym celu musimy podać licznik oraz mianownik obu ułamków. Te czynności są wymagane. Wybierając działanie, które jest nam potrzebne, czy dodawanie, odejmowanie, mnożenie bądź dzielenie, automatycznie uzyskamy wynik. Należałoby wiedzieć, że ułamek właściwy to ten, którego licznik jest mniejszy od mianownika, a niewłaściwy, kiedy licznik jest większy od mianownika.

Czym jest Szyfr Cezara?

Szyfr cezara to najstarsza i najprostsza metoda szyfrowania tekstu. Polega to na tym, że zamieniamy każdą literę tekstu na inną literę na bazie określonego klucza. Skąd pochodzi ta nazwa? Łatwo można się domyślić, że pochodzi ona od Juliusza Cezara. Ma ona również inne nazwy, takie jak: kod Cezara, szyfr przesuwający, przesunięcie Cezariańskie. Wygląda to tak, że każda litera tekstu niezaszyfrowanego zamieniana jest na inną, oddaloną od niej o niezmienną ilość pozycji w alfabecie. Żeby dokonać szyfrowania należy wybrać klucz, czy liczbę całkowitą, o którą będziemy przesuwać litery.

Tagi: , ,